Håll ordning på verksamheten

Tamigo hjälper dig att utnyttja verksamhetens potential till fullo!

Prova gratis

Bli klokare:

Tamigo är ledande inom webbaserad personalplanering i Skandinavien

Schema skapar mervärde

Vi hjälper våra kunder att maximera omsättningen och minimera lönekostnaderna genom en komplett hantering av hela schemat – från att de första arbetspassen läggs in i schemat till att korrekt information överförs till lönesystemet.

Upptäck möjligheterna

Håll ordning på driften med Tamigo App

Tamigo App ger dig alla möjligheter och funktioner som ditt företag behöver i den dagliga driften. Allt processrelaterat kan styras genom appen, som snabbt blir ett oumbärligt arbetsredskap. Godkänn eller avvisa bud på arbetspass, passbyte eller ledighet.

Upptäck möjligheterna

Enkel kommunikation

Kommunikationen i Tamigo sker automatiskt via sms, push-notiser och/eller email. Det innebär att det alltid finns dokumentation på att de anställda är uppdaterade när det gäller det aktuella schemat, vilket skapar trygghet för alla roller i verksamheten.

Upptäck möjligheterna

I Tamigo har systemets HR-funktioner varje dag en dialog med personalen

Gemensamma dokument

Engagera personalen och implementera kunskapsdelning i praktiken genom att göra dokument som utvecklingssamtal och personalhandböcker tillgängliga i Tamigo. Du kan enkelt skapa och lagra så många relevanta dokument per anställd i Tamigo som krävs.

Upptäck möjligheterna

Kompetensstyrning

Arbetar rätt personer? I Tamigo kan du enkelt tilldela personalen kompetenser och på så sätt se till att personer med rätt kompetenser är på jobbet. Kompetensöverblicken är en integrerad del av schemat.

Upptäck möjligheterna

Effektiv kunskapsdelning

Tamigo levererar infrastrukturen för effektiv kunskapsdelning internt i företaget. Med Tamigo kan ledningen vara säker på att de anställda alltid passerar den digitala uppslagstavlan med aktuell företagsinformation, och att de alltid har tillgång till relevanta dokument i sin personliga Tamigo-lösning.

Upptäck möjligheterna

Tamigo sammanställer de anställdas arbetstimmar och överför dem till företagets lönesystem, vilket säkrar låga, stabila lönekostnader och hög validering

Alltid korrekt löneutbetalning

Tamigo kontrollerar automatiskt varje enskild löneexport efter bristfälliga eller saknade uppgifter. På så sätt säkras företaget mot felaktiga utbetalningar, instabila lönekostnader och en omotiverad och missnöjd personal.

Upptäck möjligheterna

Säker validering av arbetstimmar

Tamigo skapar automatiskt högre validitet av arbetstimmar då de anställda hela tiden kan följa sina arbetstimmar och korrigera fel innan lönekörning. Löneavdelningen har alltid en överblick över samtliga arbetstimmar för alla involverade.

Upptäck möjligheterna

Spara tid och pengar

Tamigo Touch är intelligent tidsregistrering med digital stämpelklocka. Företag som använder Tamigo Touch upplever ofta en reducering av arbetskostnaderna eftersom personalen får betalt för den effektiva arbetstiden – varken mer eller mindre.

Upptäck möjligheterna

Tamigo samlar hela den ekonomiska värdekedjan i ett genomgripande, användarvänligt system

Ordning på driften

Få en exakt och enkelt redovisad bild av butikernas resultat och dagliga drift via direkt åtkomst till rapporter om exempelvis produktivitet, budget, löneprocent, förväntad omsättning och bemanning kontra kundtal.

Upptäck möjligheterna

Enkel och öppen prestandamätning

Tamigo kan som en av få på marknaden erbjuda fri åtkomst till alla relevanta uppgifter tvärs över organisationen. Det innebär att ledningen enkelt kan få en inblick i den enskilda butikens bemanningssituation och lönekostnader.

Upptäck möjligheterna

Se in i framtiden

Se om du planerar arbetspassen över budget och ta reda på om du ligger inom önskad löneprocent. Ekonomirapporterna ger en överblick och därmed möjlighet att fatta proaktiva beslut som stärker företaget och ger ett bättre slutresultat.

Upptäck möjligheterna

Bli klokare på vad vi kan hjälpa ditt företag med:

"Tamigo ger oss en överblick över ekonomi och schema som ingen av de andra leverantörerna kunde erbjuda",

Produktionschef från The Call Company, Martin Thomsen.
The Call Company

"De ansvariga på de enskilda caféer kan skapa exakta och tydliga scheman."

Inger Luciani, förvaltningschef vid Baresso Coffee
Baresso Coffee

"Oavsett land och kultur har vi fått bekräftat vårt ursprungliga intryck av Tamigo som ett planeringsverktyg alla våra anställda enkelt kan använda."

Anette Sørensen, Internationell HR-chef i Bolia.com
Bolia.com

Nyheter från Tamigo

Har du kontroll över dina anställdas semesterdagar?

Påsken närmar sig och många schemaplanerare försöker få en överblick över de anställdas semester tider. Brist på frånvaroregistreringar ger en missvisande bild av de anställdas kvarvarande semesterdagar. Det kan i slutändan kosta företaget mycket pengar - till exempel i form av för mycket betald semester.

Läs mer

Arbetstidsinflytande resulterar i positiva vinster för anställda

Som användare av Tamigo vet du förmodligen redan detta; möjligheten att byta dina skift, göra bud på skift och erbjuda dina egna skift genom Tamigo har en positiv effekt på ditt arbete och privatliv - särskilt om du har oregelbundna arbetstider.

Läs mer

Tamigo öppnar nytt säljkontor i Frankrike

Tamigo kan bocka av ännu ett land i Europa. Vårt nya kontor i Paris blir nu utgångspunkten för en offensiv tillväxtstrategi i Frankrike, som på alla sätt och vis är en mycket lovande marknad.

Läs mer

Kom i gång med det samma