REMA 1000

"De anställda har inte tid att läsa långa instruktionsböcker och en av Tamigos största kvaliteter är att det räcker med tre timmars upplärning för nyanställda."

Med en bakgrund som platschef vet Svend Halse Petersen precis vad han pratar om. För att lyckas på en extremt konkurrenspräglad lågprismarknad måste platscheferna använda sin tid på att optimera sina butiker och motivera personalen – inte på långa kurser.

 

Det lättillgängliga webbaserade schemat samt överblicken över löneprocenterna – som man till och med kan se dagsvis – var en av de största anledningarna till att REMA 1000 valde Tamigo framför andra personalplaneringssystem.

 

"Jag vet att andra lågpriskedjor kör ekonomi- och schemaläggningssystem som kräver långa kurser och kontinuerlig uppdatering innan systemet skapar värde för platscheferna. Vi har – med fokus på att inte komplicera saker och ting – valt den motsatta strategin och det har lyckats markant", förklarar HR-chef Svend Halse Petersen.

 

Butiksboom utan ökad administration

 

Tamigo har dock inte bara haft en positiv effekt för de enskilda platscheferna på REMA 1000. På huvudkontoret i Horsens bidrar Tamigo både genom att minimera tidskrävande administration och skapa en överblick över en framgångsrik lågpriskedja med växtvärk.

 


Med Tamigo kan vi "hälla" in timmar direkt i vårt lönesystem, vilket innebär att vi i dag använder samma tid på lönehantering oavsett hur många butiker vi väljer att öppna.

 

"Tamigo har gett både huvudkontoret och den enskilda platschefen möjlighet att planera framåt med hänsyn till löneprocenter, lönekostnader och omsättning i dag, i morgon och om tre månader", säger Svend Halse Petersen.

 

Enligt Svend Halse Petersen är det dessutom enkelt för den enskilda köpmannen att delegera ansvar och ge utvalda medarbetare i butiken utökade rättigheter när det gäller schemaläggning, redigering av tidrapporter och godkännande av frånvaro.