The Call Company

"Tamigo ger oss en överblick över ekonomi och schema som ingen av de andra leverantörerna kunde erbjuda",

Ytterst få danska företag kan uppvisa samma tillväxt som The Call Company i Aarhus. 2010 gick callcentret från 0 till 100 anställda på endast sex månader – en tillväxt som enligt produktionschef Martin Thomsen slutligen inte kunde hanteras tillfredsställande i  bara ett Excel-ark.

"Vi lade ner många arbetstimmar på att kontrollera likviditet och lönekostnader i vårt Excel-ark, som till sist var rätt omfattande. Därför beslutade vi oss för att gå över till en professionell schemalösning, som också kunde ge oss en överblick över lönekostnaderna", säger han.

Flera leverantörer var aktuella, men valet föll på Tamigo eftersom:

"Tamigo ger oss en överblick över ekonomi och schema som ingen av de andra leverantörerna kunde erbjuda", säger Martin Thomsen.


Som företag vill vi vara flexibla i förhållande till våra kunder och det hjälper Tamigo oss att vara. Tamigo ser till att vi alltid kan lägga ett optimalt schema, där rätt kompetenser är på plats i förhållande till den enskilda kunden.

Tamigo omfattar hela näringskedjan

"I dag är Tamigo en integrerad del av den dagliga driften hos The Call Company. Alla personalled och arbetsfunktioner använder Tamigo på ett sätt som optimerar just deras arbete", berättar Martin Thomsen.

"Våra representanter använder informationssidan i Tamigo som ett mindre intranät, personalen har alltid tillgång till det aktuella schemat och kan byta pass via webben och appen, medan säljcheferna snabbt får en överblick över vilka personalkompetenser som matchar uppgifterna hos kunden. Slutligen ger Tamigo ledningen en bra överblick över ekonomin."

The Call Company sysselsätter i dag 170 personer, som tar sig an en lång rad uppdrag för stora danska organisationer och företag.