Frånvarohantering

Registrering och dokumentation av de anställdas frånvaro är för de flesta företag en tidskrävande uppgift, framför allt i perioder med semester och helgdagar. Därför ger Tamigo våra kunder möjligheten att göra frånvarohanteringen betydligt enklare och betydligt mer överskådlig för alla parter.

De anställda kan själva skicka en ansökan om ledighet, antingen via nätet eller Tamigo App, som planerare eller administratör sedan godkänner eller avvisar. Frånvarosaldo och schema uppdateras genast automatiskt.

Funktioner

Skicka ansökan om ledighet

De anställda kan själva ansöka om semester, vilket förenklar din schemaläggning då du alltid har en uppdaterad översikt över ledighetsansökningar, som du enkelt kan godkänna eller avvisa.

Automatisk integration

Frånvaro läggs automatiskt in i schemat när du har godkänt frånvaroansökningar eller själv registrerat frånvaro för dina anställda.

Överskådlig frånvarokalender

När är de anställda frånvarande från jobbet? I frånvarokalendern får du en grafisk överblick över alla dina anställdas semester och frånvaro och kan enkelt redigera och ta bort frånvaro.

Frånvarostatistik

Företaget har tillgång till en samlad, uppdaterad överblick över sjukdagar och kan därför identifiera mönster för frånvaron och fokusera på relevanta förebyggande åtgärder.


Frånvarokalender på alla nivåer

Medarbetare, direktörer och finans avdelningen behöver bara klicka en gång för att få en allsidig överblick av alla frånvarotyper, t.ex. : sjukdom, semester, extra dagar, sjuk barn, tjänstledighet, kurser, privata möten, distansarbete dagar, resor, övertidsarbete, ledighet, osv. Det är enkelt och snabbt och sparar företaget massor av administrativa kostnader.

Enkel hantering av semester saldo

Medarbetare kan få tillgång till deras egna semester saldon när som helst. Dessutom, ledningen kan få tillgång till anställdas semester saldon i alla avdelningar. Därtill, frånvaro funktionen ger automatisk varningar om anställda begär semester som överstiger den kvarvarande rätten.