HR

HR-lösningar är huvudsakligen instrument som företagsledningarna använder. I Tamigo har systemets HR-funktioner varje dag en dialog med de anställda, vilket skapar en hög grad av personalengagemang.

Funktioner

Gemensamma dokument

Engagera personalen och implementera kunskapsdelning i praktiken genom att göra dokument som utvecklingssamtal och personalhandböcker tillgängliga i Tamigo. Du kan enkelt skapa och lagra så många relevanta dokument per anställd i Tamigo som krävs.

Få en överblick över kompetenser

Arbetar rätt personer? I Tamigo kan du enkelt tilldela personalen kompetenser och på så sätt se till att personer med rätt kompetenser är på jobbet. Kompetensöverblicken är en integrerad del av schemat.

Auto generera anställningsavtal

I Tamigo är det möjligt att skapa kontrakt för en enskild anställd mot bakgrund av inmatade grunduppgifter. Kontraktet kan sedan lagras i Tamigo så att det alltid är tillgängligt online för både den anställda och ledningen.

Alltid uppdaterade och tillgängliga personaluppgifter

Du kan enkelt se till att de anställdas uppgifter om kompetenser, lönevillkor, bonusutbetalningar och frånvarodagar är aktuella. Dessutom kan du tillgängliggöra information och sammanfattningar från tidigare medarbetarsamtal för varje enskild anställd och på så sätt kvalificera framtida utvecklingssamtal.


Infrastruktur för effektiv kunskapsdelning

Tamigo levererar infrastrukturen för effektiv kunskapsdelning internt i företaget – flera av våra kunder använder också Tamigo som en intranätlösning, där allt är samlat på ett ställe. Med Tamigo kan ledningen vara säker på att de anställda alltid passerar den digitala uppslagstavlan med företagsinformation, och att de alltid har tillgång till relevanta dokument i sin personliga Tamigo-lösning.


Ny teknik och inflytande håller kvar personal

Tamigo App för alla smarttelefoner ger personalen ett klart större inflytande på eget arbete. Det tror vi i Tamigo är en fördel – både när det gäller att motverka stress och att behålla duktig personal, vilket i slutändan påverkar företagens konkurrenskraft.