Kommunikation

Tamigo gör det enkelt för ledningen att få direkt tillgång till alla relevanta uppgifter i hela organisationen och möjligheten att kommunicera direkt med alla anställda på samtliga avdelningar. Dessutom har all personal – oavsett företagets storlek – alltid tillgång till praktisk och strategisk information, som stödjer de övergripande affärsmålen.

Kommunikationen sker automatiskt via SMS, mail och/eller push-notiser. Det innebär att det alltid finns dokumentation för att de anställda är uppdaterade i fråga om ändringar i schemat.

Funktioner

Integration med privat kalender

Ditt schema kan överföras automatiskt till din privata kalender i bl.a. Google, Outlook och iPhone. När planeraren uppdaterar schemat uppdaterar din kalender själv schemat med eventuella ändringar och visar dem i din kalender.

Digital anslagstavla

Kommunicera snabbt och målinriktat med din personal. Använd anslagstavlan, som alla användare ser vid inloggning, för att till exempel berätta om dagens tävling, månadens kampanj eller ändrade öppettider.

Visa meddelanden i schemat

Använd kalendern och håll dina anställda uppdaterade via deras schema så att de alltid vet när till exempel nästa personalmöte äger rum.

Automatiska arbetspasspåminnelser

Du kan enkelt få Tamigo att skicka automatiska påminnelser om arbetspass till dina anställda. Det ger ytterligare säkerhet att alla känner till sitt schema och bidrar till att förhindra uteblivanden.


Fokus på dialog

Kommunikationsmodulen i Tamigo är en effektiv genväg till att höja personalens lojalitet mot företaget, då fokus ligger på självbestämmande och dialog i stället för envägskommunikation.

Historik på skickade mejl och sms

Är du osäker på om personalen har fått ditt senaste sms? I Tamigo kan du enkelt dokumentera om dina sms har skickats korrekt och mottagits av din personal. Dokumentationen är din och personalens säkerhet vid eventuella tvivel.