Schema

Tamigo är en 100% webbaserad lösning som ger dig full kontroll över hela bemanningsprocessen. Det logiskt uppbyggda och lättåtkomliga schemat hjälper dig att hålla en överblick – varje dag. I den dagliga driften tar du beslut om passbyten, bud på lediga arbetspass samt ansökningar om ledighet.

Ändringarna förs automatiskt in i Tamigo, schemat uppdateras och personalen kan välja att informeras antingen via email, SMS eller push-notiser. Ditt schema kan även uppdateras automatiskt i din privata kalender i bl.a. Google, Outlook och iPhone. När schemaläggaren uppdaterar schemat uppdateras det även i din kalender och eventuella ändringar visas i din kalender.

Du kan dessutom integrera planerade och faktiska lönekostnader för den enskilda avdelningen/butiken i ditt schema. Tamigo ger dig därmed en exakt bild av lönekostnadsnivån i det schema som du har skapat. Det ger en mycket bra utgångspunkt för att göra proaktiva val och åtgärder.

Funktioner

Planera inför framtiden

Om du använder en mall behöver du inte skriva in schemat vecka för vecka, det räcker med att du gör det en gång. Presentera ditt schema för önskat antal veckor och ge de anställda omedelbar tillgång till schemat. Du kan dessutom presentera schemat för en enskild anställd utan att skriva över det befintliga schemat.

Skapa schema

Skriv in arbetspassen direkt i schemat snabbt och enkelt med hjälp av piltangenterna, tryck på spara och dela omedelbart schemat med din personal på nätet.

Passbörs

På passbörsen kan du enkelt godkänna och avvisa de anställdas bud på arbetspass och önskan om att byta pass med varandra. Det ger komplett dokumentation och skapar 100 % klarhet över arbetspassen, som uppdateras automatiskt när planeraren eller administratören har fattat sitt beslut.

Farväl till Excel-ark och tidskrävande inmatningsarbete

Många företag upplever ett uppsving i antalet deltidsanställda. Det ställer större krav på schemat, som i dag ska hantera långt fler anställda och mer komplex personalkommunikation än för bara några få år sedan. Därför har tiden sprungit ifrån Excel-arket med timtals av manuellt och bristfälligt inmatningsarbete. Tamigos schema ersätter de manuella processerna till förmån för automatiserade funktioner, vilket gör att du kan använda tiden till det som är viktigast för dig.


Håll enkelt ordning på arbetstidsregler

När du schemalägger i Tamigo får du information som säkerställer att du inte bryter mot en rad arbetstidsregler. Till exempel hjälper färgkoder dig att ge dina anställda exakt de timmar som de kontraktsmässigt har rätt till. Dessutom varnas du automatiskt vid brott mot 11-timmars regeln osv.


100% online

Tamigo är en webblösning. Det innebär att du som administratör eller planerare alltid kan skapa nya scheman eller ändra i befintliga scheman, oavsett var du befinner dig. När du är färdig godkänner du din ditt schema med ett enkelt klick, varefter personalen har tillgång till det uppdaterade schemat.