Tidrapport och lön

Registrera dina anställdas faktiska arbetstid och låt Tamigo räkna ut arbetstimmarna åt dig. De anställda kan själva följa med i sina arbetstimmar, vilket ökar chansen att upptäcka eventuella fel innan timmarna når fram till löneavdelningen.

Funktioner

Sjukdagar

Registrera sjukdagar på dina anställda i tidrapporten så kan du skapa statistik och bevara överblicken över deras frånvaro.

Flexkonto

Med flexkontot kan både du och dina fastanställda enkelt få en överblick över plus- och minus-timmar och se hur kontot påverkas av framtida scheman.

Export till lönesystem

Med ett fåtal klick kan du exportera faktiska arbetstimmar och OB-timmar direkt till ditt lönesystem.

Tidrapporten – din garanti för korrekt löneutbetalning

I tidrapporten visas planerade arbetspass från schemat samt de faktiska arbetspassen. När dagen är över kan planerare stänga dagen, varefter timmarna är klara att exporteras till det lönesystem som du föredrar. Det är din garanti för korrekt löneutbetalning.


Tidrapport ger rättvisande ekonomiska rapporter

Stängda dagar i tidrapporten med faktiska arbetspass utgör underlaget för de ekonomiska rapporterna i Tamigo. Med en uppdaterad tidrapport har du därför alltid tillgång till rättvisande rapporter, som jämför budgeten mot de faktiska talen.


Är min budgeterade omsättning och schemat tillräckligt vassa?

Om Tamigo läser in din omsättning automatiskt kan du redan morgonen efter se den löneprocent som du realiserade på dagen i tidrapporten. Lönekostnaderna beräknas utifrån bemanningen och med den faktiska omsättningen från tidrapporten kan du se dagens löneprocent med en gång. Om löneprocenten avviker markant från den förväntade kan det vara en orsak till att ompröva de kommande dagarnas schemaläggning.