Roller

Verkställande Direktör (CEO)

Med Tamigo kan ledningen alltid snabbt och smidigt få en uppdaterad översikt över planering, intäkter, budget och anställdas mötestider.

Läs mer

Finansdirektör (CFO)

Med Tamigo behöver du som CFO bara leta efter nyckeltal på ett enda ställe, och smidigt överföra en lönefil till ert lönesystem.

Läs mer

Operativ Chef (COO)

Med Tamigo får du alla nödvändiga förutsättningar för att optimera verksamheten på alla nivåer i ditt företag.

Läs mer

HR

HR-funktioner i Tamigo är inte bara ett verktyg, utan också centrala funktioner som varje dag används på alla nivåer inom organisationen.

Läs mer

Löneavdelning

Tamigo ser till att de nödvändiga uppgifterna varje månad samlas i en fil som sömlöst kan skickas till ditt lönesystem, där alla timmar räknats rätt.

Läs mer

Schemaläggare

Spara tid och få en överblick - Tamigo ser till att du kan planera in i minsta detalj hur schemat ska se ut på ett snabbt och smidigt sätt.

Läs mer

Medarbetare

På Tamigo tror vi att den höga nivån av information och inflytande över eget arbete bidrar till att förhindra konflikter och öka din känsla av lojalitet till din arbetsplats. Du kan, till exempel överföra din arbetsschema till din privata kalender, bl.a. Google, Outlook och iPhone. När schemaläggaren ändrar arbetsscheman så visas uppdateringarna i arbetsschemat och din kalender direkt.

Läs mer