Schemaläggare

Spara tid och få en överblick – Tamigo ser till att du som planerare kan styra exakt hur du använder din värdefulla tid. Tamigo är en helt avgörande medspelare i ditt dagliga arbete med att optimera driften i ditt företag, öka omsättningen och minska lönekostnaderna.


Genomförd kommunikation

Du kan fatta beslut om passbyte, ledighet m.m. när det passar dig. När du har fattat beslutet tar systemet hand om resten: Schemat uppdateras och involverad personal får ett sms med information om ditt beslut.

Håll ordning på driften med Tamigo App

Tamigo App ger dig alla möjligheter och funktioner som du behöver i den dagliga driften. Allt processrelaterat kan styras genom appen, som snabbt blir ett oumbärligt arbetsredskap. Godkänn eller avvisa bud på arbetspass, passbyte eller ledighet.

Intelligent schema med överblick

Som planerare ser du omedelbart konsekvensen av det godkända schemat jämfört med lönebudgeten. Det gör det enkelt att följa den ekonomiska strategin från huvudkontoret. Du undviker dessutom uteblivanden tack vare att schemat alltid är uppdaterat.

Prova det gratis nu!