Ge din affärsverksamhet en flygande start med Tamigo!

Tamigo erbjuder en serie utbildningar som snabbt och effektivt förbereder dig och nyckelpersonal på att hantera grundfunktionerna så att det passar din verksamhet. Utbildningen har utgångspunkt i den verklighet som administratörer och planerare upplever på företagen/i butikerna, med vikt på praktisk hantering av grundfunktionerna i Tamigo. På utbildningen blir du bekant med hela processen – från inledande planering till överföring av timmarna till lönesystemet. Dessutom får du en inblick i hur du använder Tamigo som styrningsredskap i samband med tidsregistrering, personalplanering och ekonomi. Du får också lära dig hur du kan spara både tid och pengar när du arbetar med ditt arbetsschema i framtiden.

Upprätta medarbetare, schemalägg och kommunicera direkt med personalen via Tamigo
Registrera faktiska timmar och överför personalens lönetimmar till ditt lönesystem
Hämta rapporter ur Tamigo för att bland annat se dina löneprocent, din budget, personalens in- och utstämplingstider, frånvaroöversikter och sjuktimmar

När utbildningen är över är du i full gång med ditt webbaserade schema och alla dina anställda har tillgång till Tamigo. De kan se scheman för de kommande veckorna, lägga bud på lediga pass, byta pass med varandra och ansöka om ledighet. Du kan planera schemat, registrera personalens faktiska arbetstimmar och hantera frånvaro. Allt efter behov visas du också hur du exporterar arbetstimmar från Tamigo direkt till ditt lönesystem. Under utbildningen kommer det att finnas gott om tillfällen att ställa frågor om de specifika funktionerna och problemställningarna som rör just din verksamhet.


Boka en utbildning redan i dag

Vill du veta mer om Tamigos utbildningar kan du ringa till Omar Mustafa på 08-410 391 99 eller skicka ett mejl till omar.mustafa@tamigo.se