tamigo är idealiskt för många typer av kunder.

Välj ett avsnitt för att få veta mer:

Detaljhandel
Checkbox checked
Checkbox unchecked
Butiker
Checkbox checked
Checkbox unchecked
Mataffärer
Checkbox checked
Checkbox unchecked
Bensinstationer
Serviceindustrin
Checkbox checked
Checkbox unchecked
Restauranger
Checkbox checked
Checkbox unchecked
Hotell
Checkbox checked
Checkbox unchecked
Caféer
Annat
Checkbox checked
Checkbox unchecked
Sjukvård
Checkbox checked
Checkbox unchecked
Callcentrer
Checkbox checked
Checkbox unchecked
Offentliga institutioner
Checkbox checked
Checkbox unchecked
Bagerier
Butiker
Mataffärer
Bensinstationer
Restauranger
Hotell
Caféer
Sjukvård
Callcentrer
Offentliga institutioner
Bagerier

Oavsett om du har en liten butik eller en stor kedja eller om det är hög- eller lågsäsong är det väsentligt att ha rätt personal vid rätt tid. Smidig planering och tidrapportering sparar tid och håller dina anställda informerade. Huvudkontor kan sätta upp riktmärken för butiker eller avdelningar tack vare att information kan delas mellan hela företaget. Boosta produktiviteten, öka försäljningen och minska arbetskraftskostnaderna.

tamigo hjälper mataffärer att effektivt planera arbetspass, kontrollera arbetskraftskostnader och effektivisera löneprocesser. Genom att ha hela din personalprofil till hands gör tamigo det enkelt för dig att prognostisera och schemalägga rätt personalmängd vid rätt tider, samtidigt som du kan se nuvarande och framtida löneprocent. Du kan till och med generera avtal automatiskt med tamigo.

Oavsett årstid är ett uppdaterat tjänstgöringssystem och effektiv kommunikation med personalen nödvändig för varje kiosk eller bensinstation. Istället för att hantera arbetspass på kalkylblad eller papper sparar tamigo tid och låter dig fokusera på viktigare saker – som att betjäna kunderna. Planera utifrån trafik, få översikt över din ekonomiska situation, kontrollera arbetskraftskostnader och koppla samman din personal via onlinebaserad kommunikation.

Att lägga upp en effektiv tjänstgöring kan vara tidskrävande för restaurangchefer. tamigo låter dig planera arbetspass ned på minutnivå och ger dig fullständig översikt över din personal. Kontrollera löneprocent, förutse framtida intäkter och schemalägg din personal utifrån deras uppgifter, kompetens och tillgänglighet.

Att driva ett hotell innebär att man måste utföra tidskrävande administrativt arbete samtidigt som gästernas krav ska uppfyllas. Det är avgörande att ha en flexibel tjänstgöring och anställda med rätt kompetens. tamigo hjälper till att automatisera arbete som t.ex. tjänstgöringsplanering, kalkylering av arbetskraftskostnader och ifyllande av tidrapporter. Genom att ha information samlad på ETT ställe får du snabbt överblick över olika arbetspass, hotellavdelningar och kalenderhändelser.

tamigo är idealiskt för caféer – oavsett om det handlar om ett litet självständigt café eller en stor kedja. tamigo hjälper dig att reducera det manuella arbetet och ger dig en heltäckande överblick över ditt företag. Hantera arbetspass och tidrapportering och säkerställ att korrekt löner betalas ut varje gång. tamigo kan till och med hantera dricks och övertid. Öka vinsten och håll koll på dina arbetskraftskostnader.

I sjukvårdssektorn är det viktigt att lägga så mycket tid och energi på patienterna som möjligt. Med så många anställda och oregelbundna arbetstider dygnet runt kan det vara svårt att ha fullständig överblick. tamigo löser dessa problem och informerar dig om vem som arbetar och när. Boka in rätt personal vid rätt tillfälle och få värdefulla insikter om din produktivitet och dina arbetskraftskostnader.

tamigo hjälper callcentrer genom att ge dem en heltäckande överblick över vem som arbetar samt när och med vad. Du kan smidigt integrera andra system med tamigo för att visa varje anställds försäljning per timme. Minska frånvaro, skapa rapporter om personalomsättning och dela kommunikation om hur kundkontakt sköts på bästa sätt. Förbättra ditt företags ekonomi genom att använda tamigos prognostiseringsverktyg.

tamigo hjälper offentliga institutioner med att använda deras resurser effektivt och med att dela information inom organisationen. Det är enkelt att följa arbetsföreskrifter och fackliga avtal. Frånvarohanteringen är intuitiv och smidig. tamigo är enkelt att använda och underlättar kunskapsdelning och onlinebaserad kommunikation i EN lösning.

Oavsett om det handlar om ett mindre självständigt bageri eller en större kedja hjälper tamigo dig att reducera det manuella arbetet och ger en heltäckande överblick över ditt företag. Med tamigo kan du enkelt hantera arbetspass, frånvaro, tidrapportering och kommunikation med dina anställda. Öka vinsten och håll koll på dina arbetskraftskostnader.

Vi har många deltidsanställda och vi behöver ha några anställda som bara arbetar eftermiddagar och helger. Schemat behöver ändras ofta men tamigo gör dessa ändringar enkla att hantera.

tamigo har givit både huvudkontoret och individuella butiksinnehavare möjlighet att blicka framåt med avseende på löneprocent, arbetskraftskostnad och omsättning – och detta går att titta på idag, imorgon och om tre månader.

Det är otroligt viktigt att vi kan se hur mycket våra arbetspass kostar medan vi lägger schemat. Utöver detta, ger tamigo en exakt sammanställning av arbetskraftskostnader gentemot intäkterna från alla våra restauranger.

tamigo ger en överblick som innebär att du alltid är uppdaterad. Det är det som gör tamigo till ett ovärderligt verktyg.

I egenskap av teamledare har jag full kontroll över hela schemaläggningen oavsett var jag befinner mig. Samtidigt har alla anställda tillgång till det nya och uppdaterade schemat via tamigo-appen.

Vi vill vara flexibla gentemot våra kunder och tamigo hjälper oss med det. Med tamigo kan vi ständigt optimera våra arbetsscheman och se till att rätt kompetenser finns på plats för den enskilda kunden.

Redan i mars har vi en fantastisk överblick över vilken personal vi kommer att behöva under semestern. tamigo säkerställer att vi alltid har rätt antal anställda på jobbet.

Nu för tiden sparar jag mycket pengar eftersom jag bara betalar för de timmar som de anställda faktiskt har jobbat.

Anette Sørensen

Bolia, International HR Manager

Svend Halse Petersen

Rema 1000, HR Manager

Tommy Hvid

Sticks'n'Sushi, Operations Manager

Nicolas Stubtoft

Danhostel, Deputy Chief Executive Officer

Camilla Nilsen

Vitalegruppen, Team Leader

Martin Thomsen

The Call Company, Production Manager

Servicedesk

Statens It

Inge Christensen

Svinninge Bageri, Shopkeeper

Vi är lokala och internationella

Vi servar både lokala och internationella kunder. Även om ni är ett internationellt företag som finns på flera orter kan tamigo konfigureras för att passa era behov.

Använd tamigo på ditt eget språk. Håll er kompatibla och ställ in lokala avtalstyper, helgdagar och mer med tamigo.

tamigo är för alla i ditt företag

Förbättrade kommunikationer för kollegor och överordnade.

Få överblick över dina arbetspass, arbetade timmar och frånvaro.

Håll dig uppdaterad om evenemang, kampanjer och öppettider.

Ha all relevant företagsinformation till hands.

Inbyggd mobilapp som ger dig omedelbar tillgång.

Byt arbetspass, ansök om frånvaro, buda på arbetspass online eller i appen.

Spara tid vid hantering av arbetspass, frånvaro, tjänstgöring och tidrapporter.

Smidig schemaläggning utifrån målsättning, avtal, regler och budget.

Optimera din schemaläggning med mer inblick.

Håll koll på butiksresultaten.

Få information och varningsmeddelanden under schemaläggningen.

Håll personalen ständigt informerad.

Få snabb överblick över dina KPI:er över hela företaget.

Se snabbt vilka butiker som planerar under målsättningen.

Få insikter om framtiden.

Engagera dina anställda för att nå gemensamma mål.

Säkerställ tillgänglig och korrekt persondata.

Ge verksamhetsansvariga rätt verktyg för att fatta bättre beslut.

Enkel, tillgänglig översikt över hela arbetskraften och deras uppgifter.

Se till att regler följs.

Dela dokument och skapa och hantera avtal.

De anställda har tillgång till sin egen information vilket säkerställer till hög utsträckning korrekt persondata.

Tillgång till HR-relaterade KPI:er, inklusive personalomsättning.

Få överblick över personalkompetens, frånvaro och löner.

Enkel export av lönelista till ditt lönesystem (till mer än 70+ lönesystem).

Reducera mänskliga misstag och förebygg felaktiga utbetalningar.

Tillgång till all lönerelevant information.

Spara tid som skulle lagts på att kontrollera avlönade timmar.

Fullständig dokumentation av arbetade timmar och frånvaro.

Enkel konfigurering av löner.

Ingen installation krävs – det är bara att sätta igång.

GDPR-kompatibel.

Enkel registrering för anställda.

Smidig integration med HRM, POS och andra system.

Serverlagrad i Azure för höga säkerhetskrav.

Mogen och väldokumenterad API.

Effektivisera verksamheten över alla avdelningar.

Se snabbt vilka butiker som behöver optimeras.

Mät effektiviteten av schemalagd tid.

Håll koll på verksamhets- och butiksresultat.

Förbättra dialogen med enskilda chefer.

Kontakta tamigo idag

Låt oss börja göra ditt arbete enklare. Skriv till oss.

Företagsnamn*
Namn*
Telefonnummer*
E-post*
Meddelande